آشنایی با اصول نوین موسیقی

در این آموزشگاه، هنرجویان نه‌تنها از ابتدا با اصول فنی و نوینِ موسیقی آشنا شده و آن را به شکلی صحیح فرا می‌گیرند که در کنارِ آن، در صورت بروزِ توانایی‌های خویش برای اجرای صحنه‌ای و استودیویی نیز انتخاب شده و می‌توانند فعالیت حرفه‌ای موسیقی را در این محیط آغاز کنند.

آشنایی با اصول نوین موسیقی

آموزشگاه موسیقی پورناظری، موسیقی را نه‌تنها برای این هنر که برای زیستی زیباتر، عادلانه‌تر و آرام‌تر می‌خواهد.

در این آموزشگاه، هنرجویان نه‌تنها از ابتدا با اصول فنی و نوینِ موسیقی آشنا شده و آن را به شکلی صحیح فرا می‌گیرند که در کنارِ آن، در صورت بروزِ توانایی‌های خویش برای اجرای صحنه‌ای و استودیویی نیز انتخاب شده و می‌توانند فعالیت حرفه‌ای موسیقی را در این محیط آغاز کنند.

تقویم آموزشی

آموزشگاه موسیقی پورناظری، موسیقی را نه‌تنها برای این هنر که برای زیستی زیباتر، عادلانه‌تر و آرام‌تر می‌خواهد.

کلاس‌های تنبور

استاد کیخسرو پورناظری

یکشنبه‌ها – ساعت 15:00 الی 20:00

دوشنبه‌ها – ساعت 15:00 الی 20:00

استاد سپهر رامین

شنبه‌ها – ساعت 12:00 الی 20:00

یکشنبه‌ها – ساعت 12:00 الی 20:00

کلاس‌های تنبور

استاد کیخسرو پورناظری

یکشنبه‌ها – ساعت 15:00 الی 20:00

دوشنبه‌ها – ساعت 15:00 الی 20:00

استاد سپهر رامین

شنبه‌ها – ساعت 12:00 الی 20:00

یکشنبه‌ها – ساعت 12:00 الی 20:00

کلاس‌های تنبور

استاد کیخسرو پورناظری

یکشنبه‌ها – ساعت 15:00 الی 20:00

دوشنبه‌ها – ساعت 15:00 الی 20:00

استاد سپهر رامین

شنبه‌ها – ساعت 12:00 الی 20:00

یکشنبه‌ها – ساعت 12:00 الی 20:00

کلاس‌های تنبور

استاد کیخسرو پورناظری

یکشنبه‌ها – ساعت 15:00 الی 20:00

دوشنبه‌ها – ساعت 15:00 الی 20:00

استاد سپهر رامین

شنبه‌ها – ساعت 12:00 الی 20:00

یکشنبه‌ها – ساعت 12:00 الی 20:00

کلاس‌های تنبور

استاد کیخسرو پورناظری

یکشنبه‌ها – ساعت 15:00 الی 20:00

دوشنبه‌ها – ساعت 15:00 الی 20:00

استاد سپهر رامین

شنبه‌ها – ساعت 12:00 الی 20:00

یکشنبه‌ها – ساعت 12:00 الی 20:00

کلاس‌های تنبور

استاد کیخسرو پورناظری

یکشنبه‌ها – ساعت 15:00 الی 20:00

دوشنبه‌ها – ساعت 15:00 الی 20:00

استاد سپهر رامین

شنبه‌ها – ساعت 12:00 الی 20:00

یکشنبه‌ها – ساعت 12:00 الی 20:00

© کپی رایت - آکادمی موسیقی پورناظری